Оферта - arbitrageup.net
  • Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
  • Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
  • Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА

про надання інформаційно – консультаційних послуг

(редакція дійсна з 16.02.2023)

Даний публічний договір про надання інформаційно – консультаційних послуг (надалі – “Договір”) є офіційною публічною пропозицією яка регулює договірні відносини між фізичною особою підприємцем Леськів Андрієм Мирославовичем (надалі – “Виконавець”), зареєстрованим відповідно до законодавства України, з будь-якою фізичною особою, яка має повну та нічим не обмежену правоздатність та дієздатність, а також усвідомлює юридичне значення своїх дій та їхні правові наслідки, (надалі – “Замовник”), на нижчевикладених умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку та Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.

1.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги.

1.3. Реквізити Виконавця послуг будуть вказані в електронній квитанції, інвойсі платіжної системи або виставленому рахунку.

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цього Договору без повідомлення Замовника.

1.5. Продовження використання Сайту Замовником означає прийняття Договору і змін, внесених до цього Договору.

1.6. Замовник несе персональну відповідальність за перевірку цього Договору на наявність змін в ньому.

1.7. Якщо з Замовником не укладено іншого письмового договору або угоди, то даний Договір між Виконавцем і Замовником завжди буде включати в себе щонайменше ті умови та положення, які викладені в цьому документі (далі іменуються «Загальні Умови»).

1.8. Крім Загальних Умов, договір з Виконавцем завжди містить Спеціальні Умови Договору (наприклад, опис послуг, строк і спосіб надання послуг або їх вартість та інше) – надалі «Спеціальні Умови», разом іменуються «Умови». Спеціальні Умови Договору публікуються безпосередньо на сторінці з описом продукту (послуги) на сайті або ж у надісланих через мессенджер та/або електронну пошту повідомленнях, які є невід’ємною частиною Договору.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:

Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків і / або обмежень, які є рівносильними висновку двостороннього письмового Договору.

Додаткові сервіси – доступ до закритих груп, інформаційна підтримка команди Леськіва Андрія.

Виконавець – ФОП Леськів Андрій Мирославович, а також залучені співвиконавці (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають право надавати послуги, передбачені цим Публічним договором (офертою). Найменування Виконавця вказується в рахунку або інших документах на оплату Послуг.

Матеріали сайту – електронні публікації, розміщені на Сайті (програма навчання, медіа-матеріали та інші матеріали).

Оферта – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, з метою укласти договір про надання послуг, на існуючих умовах, зазначених в Оферті.

Сайт (сайти проекту) – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав і т.д., пов’язаних між собою і структурованих в межах адреси https://arbitrageup.net.

Послуги (Тренінги) – цілісна сформована сукупність тренінгів, семінарів, конференцій в форматі вебінарів, оффлайн-заходів або онлайн-трансляцій, електронних версій відеозаписів занять, текстових творів, зображень, пов’язаних між собою і структурованих на певну тему, доступ до яких надається через Сайт, веб-сторінку Сайту або електронну пошту, Telegram (зазначені Замовником при заповненні заявки на участь в Тренінгу), для використання Замовником.

Замовник – фізична особа, яка вчинила акцепт цієї оферти відповідно цього Договору публічної оферти і отримала доступ до інформації, розміщеної на веб-сайті. Замовник несе всі ризики, пов’язані з використанням його облікового запису будь-якою особою, яка не мала на те повноважень, і наслідками такого використання.

Сервісистороннє програмне забезпечення, яке використовує Виконавець для надання Послуг за цим Договором, а саме: Skype, Telegram, Viber, Zoom, Youtube, Google Sheets, Sendpulse, MyOwnConference та інші сервіси.

Сервісистороннє програмне забезпечення, яке використовує Виконавець для надання Послуг за цим Договором, а саме: Skype, Telegram, Viber, Zoom, Youtube, Google Sheets, Sendpulse, MyOwnConference та інші сервіси.

Фінальний екзамен – виконання теоретичних завдань та практичних завдань, де потрібно виконати відповідні умови і набрати прохідні бали.

2.2. У цьому Договорі можуть бути використані інші терміни, не визначені в розділі «Визначення термінів», в такому випадку тлумачення використовуваної термінології відбувається відповідно до тексту цього Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення термінології в тексті Договору, слід керуватися тлумаченням термінів: в першу чергу – в матеріалах, розміщених на сайті https://arbitrageup.net; в другу чергу – тлумаченням і визначеннями термінів, сформованим в мережі Інтернет.

3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.Предметом Договору є надання Виконавцем Участнику комплексу інформаційно – консультаційних Послуг, що полягають у наданні доступу до відеоматеріалів, надання індивідуальних консультацій онлайн/офлайн.

3.2. Перелік і вартість послуг публікуються Виконавцем на Сайті.

3.3. Користуючись матеріалами Сайту або пропонованими на Сайті послугами, Замовник приймає всі умови цього Договору.

3.4. Договір укладається між Виконавцем і Замовником у формі договору приєднання.

3.5. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останніх всіх без винятку умов і положень цього Договору.

4. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ

4.1. Для отримання можливості користування Послугами, Замовник повинен прийняти Умови. До моменту прийняття Умов, користування послугами Виконавця забороняється.

4.2. Прийняти Умови за допомогою таких дій:

4.2.1. заповнення заявки на участь в Тренінгу;

4.2.2. вчиненням дії, що свідчить про прийняття Умов (натисканням на кнопку, проставленням галочки в чекбокс або аналогічною дією) на сторінці замовлення послуги на сайті;

4.2.3. оплати Замовником Послуг: здійснення першого платежу (повної оплати Послуг за Договором) з використанням гіперпосилання, наданого Виконавцем або шляхом оплати виставленого рахунку;

4.2.4. фактичним використанням Послуг. У цьому випадку Ви погоджуєтеся з тим, що ми будемо розглядати факт використання Послуг як прийняття Умов.

4.3. Договір може бути акцептований (прийнятий) будь-якою фізичною особою, яка відповідає критеріям відбору та має зацікавленість в придбанні Послуг, що надаються Виконавцем.

4.4. Після Акцепту цього Договору та оплати Послуг, Замовник має право на отримання Послуг, в обсязі і на умовах цього Договору.

4.5. Замовник має право використовувати інформаційні матеріали, отримані в ході навчання в порядку і на умовах, що містяться в цьому Договорі, який розміщений на Сайті.

4.6. Користуючись сайтом або пропонованими на сайті послугами Замовник приймає всі зазначені Умови. Якщо Замовник не згоден з цими Умовами, опублікованими на сайті – він повинен покинути сайт і припинити використовувати Послугу.

5. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Обсяг доступних Послуг залежить від умов придбаного продукту і пакета послуг.

5.2. Для отримання послуг Виконавця Замовник заповнює на Сайті Заявку на участь в Тренінгу або здійснює оплату Послуг (Тренінгу) за допомогою платіжного сервісу Wayforpay, зазначеного на Сайті.

5.3. На підтвердження Заявки Виконавець направляє Замовнику рахунок на оплату Послуг на електронну пошту або іншим способом.

5.4. Замовник здійснює оплату Послуг (Тренінгу) одним з обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів, способом, який вказаний в рахунку на оплату.

5.5. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на адресу електронної пошти, або на номер телефону в Telegram, зазначені при заповненні заявки на участь в Тренінгу, направляється персональне посилання (запис адреси сайту або його частини).

5.6. Персональне посилання дійсне для одного Замовника, який отримав зазначене посилання. Забороняється передача персонального посилання третім особам.

5.7. Після отримання персонального посилання Замовник повинен заповнити реєстраційну форму для доступу до персонального кабінету, вказавши необхідні ідентифікаційні дані.

5.8. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого персонального (особистого) кабінету, а також всі дії, що відбуваються за допомогою персонального (особистого) кабінету, і зобов’язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки персонального (особистого) кабінету.

5.9. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою.

5.10. Виконавець надає послуги за Договором, які потребують безпосередньої участі останнього (індивідуальні консультації, Тренінги) за наступним графіком: Пн – пт з 10:00 до 19:00. Сб – з 12:00 до 17:00. Нд – вихідний. Виконавець може змінювати графік надання послуг згідно з державними і релігійними святами.

5.10.1. Розклад проведення Тренінгів може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації одним, але не виключно, з способів: розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника, в групу Telegram або в інший узгоджений спосіб між Сторонами.

5.11. Під час участі в Тренінгу забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, спікера, реклама, нецензурні вирази чи інша поведінка, що порушує морально-етичні норми і вимоги чинного законодавства. Виконавець має право анулювати участь Замовника в Тренінгу без повернення отриманої оплати, в разі порушення ним вищевказаних правил.

5.12. Використання Замовником отриманої інформації і матеріалів (аудіо-, відеозаписів і т.п.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання.

5.13. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг в односторонньому порядку і анулювати доступ Замовника до Тренінгу, в разі встановлення фактів передачі Замовником персонального посилання третім особам, поширення інформації та матеріалів (аудіо, відео і т.д.), отриманих в результаті отримання Послуг, третім особам.

5.14. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в Тренінгу, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

5.15. Умови та порядок надання Послуг визначаються цим Договором.

5.16. Сторони домовилися, що Послуги вважаються наданими належним чином безпосередньо в момент їх споживання Замовником:

– для Тренінгів – Послуги вважаються наданими безпосередньо в момент закінчення проведення кожного з Тренінгів (незалежно від того, прийняв Замовник в них участь чи ні);

– для Послуг доступу до сервісів і інформаційних матеріалів – Послуги вважаються наданими безпосередньо в момент реалізації Виконавцем ресурсу технічної можливості доступу Замовника до інформаційних матеріалів і сервісів.

– для Послуг надання індивідуальних консультацій в момент закінчення проведення кожної індивідуальної консультації.

5.17. Підписання Замовником Акту здачі-прийому наданих послуг для підтвердження факту надання Послуг не потрібно.

5.18. За результатом проходження Тренінгу Замовник отримує сертифікат про закінчення навчання від Виконавця.

5.19. Виконавець, на власний розсуд може надати рекомендації та характеристику по працевлаштуванню Замовника, при успішному виконанню тестових та практичних завдань Тренінгу, а також при успішній здачі Фінального екзамену.

6. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

6.1. Вартість Послуг публікується на Сайті і фіксується в виставленому рахунку на оплату.

6.2. Вартість Послуг не включає комісію, що стягується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково, при цьому, вартість Послуг визначається як різниця суми здійсненого Замовником платежу і суми утриманої комісії.

6.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.

6.4. Замовник здійснює оплату Послуг на умовах 100% передоплати до початку навчання, або оплату частинами відповідно до Спеціальних Умов, або умов вказаних в рахунку на оплату.

6.5. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

6.6. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, які висилаються Замовнику після заповнення Заявки на участь в Тренінгу.

6.7. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

6.8. У разі невнесення оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні доступу до Тренінгу без повернення сплачених коштів.

6.9. Повернення грошей Замовнику за сплачені Послуги, можливе, лише в тому разі, якщо Послуги не були надані взагалі або якщо не було надано доступу до відеоматеріалів навчання. 

У разі якщо Замовнику надані всі доступи та матеріали, але Замовник не почав навчання протягом 14 днів з моменту навчання, повернення коштів не може бути здійснене.

6.9.1. Грошові кошти повертаються протягом 30 календарних днів з моменту отримання письмового звернення Замовника, спрямованого з дотриманням умов п. 9.9 – 9.10 цього Договору. Повернення коштів здійснюється за вирахуванням комісії платіжних систем Виконавця.

6.10. Повернення сплачених Замовником грошових коштів, в разі розірвання або припинення терміну дії цього Договору, не проводиться. Ця умова залишається в силі і діє також після розірвання або припинення Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Виконавець має право:

7.1.1. Самостійно визначати форми і способи надання Послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

7.1.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.

7.1.3. Самостійно визначати і / або змінювати дати проведення Тренінгів.

7.1.4. Самостійно визначати / змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в рамках Тренінгу, функціональні можливості, інтерфейс веб-сторінки Сайту в процесі надання Послуги.

7.1.5. Під час проведення Тренінгів здійснювати їх фотографування, відео-, аудіозапис і використовувати їх на свій розсуд. При цьому Замовник дає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій і надає Виконавцю право оприлюднити їх шляхом опублікування на Сайті і в інший спосіб, зробити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати та іншим чином використовувати фотографії, аудіо-, відеозаписи із зображенням і (або) голосом Замовника.

7.1.6. Самостійно залучити до надання Послуг третіх осіб, в тому числі тренерів.

7.1.7. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного надання інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до подання Замовником такої інформації.

7.1.8. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати відгуки про отримані Послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) та відгуки про отримані послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

7.1.9. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Замовника до Тренінгу, в тому числі відмовити Замовнику в участі у Тренінгу, без повернення сплачених коштів в наступних випадках:

7.1.9.1. Надання Замовником недостовірної інформації.

7.1.9.2. Порушення Замовником норм. 7.4.1.- 7.4.9. п. 7.4. справжньої угоди.

7.1.9.3. Порушення Замовником правил участі в Тренінгу.

7.1.9.4. Невиконання Замовником домашніх завдань в рамках програми Тренінгу.

7.1.9.5. Порушення Замовником норм громадського порядку, а також у випадках, прямо встановлених чинним законодавством України.

7.1.10. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.

7.1.11. В односторонньому порядку вносити зміни в умови Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

7.1.12. 1. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати відгуки про отримані Послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) та відгуки про отримані послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Особисто взяти участь в Тренінгу, групах і чатах, в установленому порядку.

7.2.2. Отримати Послуги на умовах цього Договору.

7.2.3. Отримати від Виконавця інформацію про надані Послуги, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, або надіславши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв’язку.

7.2.4. Входити в персональний кабінет під своїм обліковим записом одночасно тільки з однієї точки доступу (персональний комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет і ін.).

7.2.5. Акцептом Договору Замовник надає Виконавцю право:

7.2.5.1. направляти Замовнику повідомлення шляхом e-mail і SMS-оповіщення;

7.2.5.2. інформувати Замовника про нові продукти, послуги та сервіси, що надаються Виконавцем;

7.2.5.3. направляти повідомлення рекламного та інформаційного характеру, в тому числі про товари і послуги, що надаються третіми особами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).

7.2.6. призупинити навчання на термін до 1 місяця. Для цього Замовник в письмовій формі має повідомити Виконавця за 3 дні до призупинення навчання. У разі неповідомлення про призупинення навчання Замовник отримує попередження від Виконавця. У разі повторного неповідомлення про призупинення навчання Виконавець зупиняє надання своїх послуг.

7.2.7. перездавати Фінальний екзамен необмежену кількість разів в рамках терміну проходження навчання.

7.3. Виконавець зобов’язується:

7.3.1. Надати Послуги належної якості в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

7.3.2. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника при виконанні умов цього Договору.

7.3.3. Надавати Замовнику інформацію про надані Послуги, умови їх надання.

7.3.4. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (датах, розкладах трансляцій) шляхом розміщення такої інформації одним, але не виключно, з способів: розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника, в групу Telegram або в інший узгоджений способом між Сторонами.

7.4. Замовник зобов’язується:

7.4.1. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цим Договором.

7.4.2. Надати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення заявки на участь в Тренінгу. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

7.4.3. Самостійно забезпечувати дотримання належних технічних умов для роботи персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою, а також для доступу до мережі Інтернет.

7.4.4. Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Замовник не має права пред’являти Виконавцю претензії в разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті.

7.4.5. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги і т.п. Виконавця, викладені у відповідному занятті або Спеціальних Умовах.

7.4.6. Прийняти правила участі в Тренінгу і правила надання Послуг, дотримуватися програми Тренінгу і правил, відвідувати Тренінги та виконувати практичні завдання Виконавця. Відмова від прийняття зазначених правил, є підставою для дострокового розірвання Договору і припинення надання Послуг (без повернення вартості послуг).

7.4.7. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв’язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв’язку Виконавця з Замовником в рамках надання Послуг, згідно з цим Договором.

7.4.8. Не вживати дій, які можуть негативно вплинути на нормальну роботу Сайту.

7.4.9. Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну інформацію і інформацію, яка охороняється законодавством про фізичних осіб.

7.4.10. Не застосовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.

7.4.11. Не застосовувати сервіси Сайту з метою:

7.4.11.1. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

7.4.11.2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборони.

7.4.11.3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі, або будь-якою іншої протиправної діяльності.

7.5. Замовнику забороняється:

7.5.1. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншотів, фотографування та інших способів зберігання інформації) Тренінгів, що проводяться в рамках надання Послуг за цим Договором.

7.5.2. Копіювати, поширювати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи Тренінгів, отримані в рамках цього Договору.

7.5.3. Поширювати матеріали, отримані в рамках зазначеного Договору шляхом розшифровки (переведення аудіо- і відеоматеріалів в текстовий формат) або переведення на інші мови.

7.5.4. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали в комерційних цілях шляхом переказування або поширення будь-яким способом отриманих від Виконавця знань.

7.5.5. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної і /або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

7.5.6. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.

7.5.7. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами міжнародного права в залежності від території надання Послуг.

7.5.8. Передавати і /або надавати доступ до Тренінгу будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

7.5.9. Замовник зобов’язується не використовувати техніки, методики і прийоми навчання Виконавця, які стали йому відомі в процесі отримання Послуг за Договором з метою ведення аналогічної діяльності в сфері консалтингу або навчання протягом трьох років з дати початку Тренінгу.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України і положень Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за:

– неможливість надання Послуг з причин, що від нього не залежать, включаючи форс-мажорні обставини;

– за часткові переривання надання Послуг, пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності технічних засобів Виконавця (за умови попереднього повідомлення Замовника);

– втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;

– будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

8.3. У разі якщо з якої-небудь причини Виконавець не почне надавати Послуги або Послуги будуть надані з порушенням термінів, відповідальність Виконавця за допущене порушення Договору обмежується виключно:

– продовженням терміну надання Послуг;

– наданням послуг в нові терміни до повного виконання Виконавцем зобов’язань за Договором, без збільшення вартості Послуг.

8.4. Сукупна відповідальність Виконавця за цим Договором по будь-яким позовом або претензії обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником на виконання справжньої угоди.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником послуг за цим Договором, у разі:

8.5.1. надання Замовником недостовірної інформації при виконанні умов Договору, в тому числі, але не виключно, контактної інформації (e-mail, контактний телефон), а також не надання інформації в разі зміни інформації, наданої раніше;

8.5.2. Замовник не може отримати Послуги з технічних причин, незалежних від Виконавця, зокрема, при відсутності в Замовника доступу до мережі Інтернет в результаті дій операторів зв’язку, провайдерів, неналежної оплати такого доступу впливу комп’ютерних вірусів і / або інших шкідливих програм, в зв’язку з відсутністю у нього необхідних програмно-апаратних засобів.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування або служб, що надають доступ Замовнику до Послуг, що надаються Виконавцем.

8.7. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника, в результаті яких було завдано шкоди іншим Замовникам послуг Виконавця, як і не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок дій інших Замовників послуг.

8.8. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника та / або його суб’єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням і / або негативна суб’єктивна оцінка не є підставою вважати Послуги наданими неякісно, або не в узгодженому обсязі.

8.9. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що мали місце при авторизації їх на Сайті (Веб-сторінці) від імені Замовника.

8.10. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, в тому числі за очікувані результати від отриманої Послуги.

8.11. Всі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на основі врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Замовника та Виконавця.

8.12. У разі, якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

9. ГАРАНТІЇ І ПОСВІДЧЕННЯ СТОРІН

9.1. Замовник, приймаючи умови даного Договору, приймає на себе ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов’язаних з використанням знань, умінь, навичок, отриманих Замовником в ході надання Послуг.

9.2. Виконавець, гарантуючи якість наданих Послуг, не надає гарантій на безперебійність, безпеку, безпомилковість і точну відповідність Послуг очікуванням Замовника до змісту Послуг і отриманих ним результатів.

9.3. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь, навичок, а також отримання Замовником Послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному, або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі і непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок, залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, що приймається обома Сторонами.

9.4. Виконавець не здійснює освітню, викладацьку або педагогічну діяльність і не надає освітні послуги, не видає будь-яких сертифікатів, свідоцтв, дипломів тощо.

9.5. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що вказав повні, достовірні і актуальні дані, в тому числі персональні дані, при заповненні Заявки на участь в Програмі, введення будь-яких реєстраційних даних і здійсненні оплати, і не використовує дані інших осіб (в тому числі персональні дані).

9.6. Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які завадили б ділової репутації Виконавця та / або третіх осіб, пов’язаних договірними відносинами з Виконавцем, або такі, що суперечать законодавству України, міжнародним нормам і звичаям ділового обороту; його дії спрямовані на отримання Послуг і в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця.

9.7. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення Договору.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов’язаною з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Замовників.

10.3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, пов’язаній з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

10.4. Вся інформація, яка стала відома Замовнику у зв’язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (в тому числі паролі доступу до Програм), є конфіденційною інформацією і комерційною таємницею Виконавця.

10.5. Замовник зобов’язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення і / або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

11. ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11.1. Інформаційні та навчальні матеріали, а також техніки, методики і прийоми навчання, які стали відомі Замовнику в процесі надання Послуг, є об’єктом інтелектуальної власності. Всі майнові права на інформаційні та навчальні матеріали належать Виконавцю.

11.2. Замовник має право на свій розсуд використовувати отримані інформаційні матеріали, їх використання обмежене зобов’язанням Замовника не продавати, і не поступатися, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей матеріали, надані в процесі надання Послуг. Замовник має право в будь-який час відмовитися від використання наданих матеріалів.

11.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація і будь-які подібні зміни будь-яких матеріалів, отриманих від Виконавця, без попередньої письмової згоди Виконавця.

11.4. Будь-яке порушення права інтелектуальної власності тягне за собою настання цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності відповідно до законодавства країни проживання правопорушника і міжнародного законодавства.

11.5. У випадку виявлення фактів незаконного використання нашої інтелектуальної власності (використання бренду; копіювання або переробка матеріалів курсу або їх поширення; купівля доступу до одного курсу кількома особами і передача облікових даних з метою доступу до навчання третім особам та інше), Виконавець залишає за собою право зупинити надання послуг і заблокувати обліковий запис правопорушника без подальшого повернення вартості навчання.

12. УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

12.1. Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі (заявок, повідомлень, рахунків, угод, листів та ін.), які направляються електронною поштою за вказаними в договорі реквізитами, якщо можливо достовірно встановити, що документ походить від сторони Договору.

12.2. Сторони дійшли згоди керуватися умовами про електронний документообіг та електронну взаємодію, викладеними нижче:

12.2.1. Заявки, повідомлення, рахунки складаються в письмовому вигляді у формі електронного документу і не оформляються на паперових носіях.

12.2.2. Відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи. Підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу).

12.2.3. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, спрямоване з електронної поштової адреси Сторони, висловлює щире волевиявлення сторони і намір зробити висновок, змінити або припинити Договір – відповідно до значення тієї чи іншої дії, визначеної Договором.

12.2.4. Перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, зазначеною Замовником і Виконавцем в цьому Договорі в якості контактної адреси.

12.3. Кожна із Сторін має забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти та недоступність їх третім особам.

12.4. В якості первинних облікових документів, які є підставою для розрахунків, приймаються рахунки та інші документи, складені в електронній формі.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

13.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.

13.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.4. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав і обов’язків кожної сторони, що випливають або пов’язані з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються в Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам і волі Сторін.

13.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.

13.6. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цього Договору застосовується право України.

13.7. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Леськів Андрій Мирославович

Україна, 08293, м. Буча, вул. Тарасівська, буд. 10-Г, кв.116

IBAN: UA333220010000026002330021075

ЄДРПОУ: 3421015318

МФО: 322001